Skip to main content

Nang Isang Hapon Sa Aking Buhay


Photo source: Kellysthoughtsonthings.com

Nang isang hapon sa aking buhay
Sa pagkahimbing, nagising na tunay
Kaluluwang dati’y sa layaw ay patay
Sa katwira’y bumangon, nagkaro’n ng saysay

Ito’y nagsimula nang isang hapon din
Nang ako’y ayain sa isang panuorin
Upang tignan, usisain, kilatisin
Isang mangangaral na bago sa paningin

Nang ang telebisyon ay sadyang binuksan
Iba’t-ibang mangangaral aming tinunghayan
Sa kaisipang makinig, sila ay subukan
Nguni’t ‘di nagtagal, iba’y dagling nilisan

‘Pagka’t ano ngang buti aming mapapala
Kung sarili’t-sariling turo lang ang pangaral nila
‘Di ba’t madaming tao na ang nagsalita
Aanhin namin kung ‘di Dios ang nagwika

Kaya’t talapihitan ng telebisyon muli naming ipinihit
At sa mangangaral na yao’y nagpasimulang makinig
Dangan nga lamang dahil sa aking pagkagalit
Dumoon sa isang sulok, humiga at pumikit

Sapagka’t siya’y tila naging dahilan ng aming pagtatalo
Ng tungkol sa relihiyon ng aking mahal na tito
At minsan isang hapon, sa kadugo’y nagalit na totoo
Dahil sa pangaral niyang turong Bibiliko

Gayon man sa hapong yaon, aking piniling makinig
Sa salita ng aking ina isinantabi ang aking galit
Sapagka't ‘di makatwiran nga na balika’t ay ikibit
Sa isang estrangherong ni minsa’y hindi nakaalit

Kaya’t nang ako’y waring nahihimbing
Pakinig ay bukas sa kaniyang panuorin
At sa isang iglap, sa isang saglit na taimtim
Nakarinig ng salita na ‘di sa kapwa tao galing

Matapos makarinig ng tapat na sagot
Huwad na himbing tumuloy sa pagtulog
At nang ako’y magising puso’y napahinuhod
Sa karunungang hatid ng salita Niyang mairog

Pamilya’y nabuong muli at oh anong saya
‘Pagka’t sa katwiran ay nagkasama-sama
Sa Bahay ng Dios, na Siyang Iglesia Niya
Ito’y katotohanang mababasa sa Biblia

Yaon nga ang maikling kasaysayan ng aking buhay
Nagsimula sa isang hapon ng pakikinig at pagbubulay
At muli, sa isang hapon ay nakilalang tunay
Ang Dios na lumikha ng lahat ng mga bagay

Labingtatlong taon ang nagdaan na panahon
Nang aking makita mabuting araw na yaon
Sa Iglesia’y nabautismuhan alas kwatro bente siete ng hapon
Kasabay ng dalawang libong kaluluwang sa Pampanga’y nagkatipon

Mula nga noon puso’y natutong sumunod
Sa Dios na tunay, sa ‘king buhay ay patnugot
Nawa’y makapanatili sa aking paglilingkod
Hanggang sa hininga’y tuluyan nang malagot

Nawa hanggang doon pasalamat ay maihandog
Isang masamyong hain, na totoong nakalulugod
Sa Dios na tapat at tunay, sa lahat ng tao’y may pag-irog
Siyang nararapat paglingkuran at ibigin nang lubos

Kaya maging sa hapon, umaga, o katanghalian man
Na tao’y tawagin ng Dios sa Kaniyang kaharian
Nawa ay tumugon sa Dakilang Lumalang
Sa Kaniya ang karangalan, at lahat ng kapurihan!

Comments

Popular posts from this blog

Vandolph Thanks MCGI for Aid to Late Comedy King

Months after his father, Dolphy Quizon, passed away at age 83 due to multiple organ failure, Vandolph still remembers all the people who helped the Philippines’ late Comedy King. So on September 30, the third and last day of the Members Church of God International’s quarterly Thanksgiving, Vandolph dropped by the ADD Convention Center in Pampanga to give thanks to God and the Church. “First of all, thank God, of course,” remarked Vandolph after greeting “Hello and a good evening to all, to the whole world!” Especially in International Thanksgivings when the whole Church offers thanks to God, MCGI uses Internet and satellite facilities to connect remote points across the Philippines and the globe. From left: Jenny Quizon with Vandolph and Dinky Doo talking to Bro. Eli Soriano via live video streaming on September 30, 2012 at the ADD Convention Center, Pampanga. (Photo courtesy of Photoville International) “To all those who prayed and helped, on behalf of my siblings and fami

If I'll Have That One Moment with Bro. Eli and Kuya Daniel

I remember the moment distinctly when Bro. Eli Soriano, whom I have accustomed to seeing in person weekly in our Thanksgiving service, said during a call that he couldn't go back to the Philippines, and he didn't know when either . Our enemies in faith and in the government back then succeeded in filing unbelievable charges against him in court, ultimately forcing him to leave the country. During the closing prayer, the whole Ang Dating Daan Convention Center sounded as if hordes of bees buzzed together simultaneously. The old stage, where we offered our songs of praise to God, resounded with sobs. I was fond of sitting by the stairs of the stage just so I could listen more intently and closely to the man whom I have heard things about the Lord and the Bible of which I will fail time and time again to try and find human words to describe. I remember jotting down on my notes the title of the topic we studied, whether on that same Thanksgiving or the following I'

A Timely Run Against Typhoon Haiyan (Yolanda)

What do 7,107 islands stand against possibly 'the strongest storm to form on the planet this year' ? A timely run in the right direction. UNTV , the Philippines Public Service Channel will be offering Community Prayer schedules everyday where people can pray right from their homes or offices. People can join the prayers through their television sets or mobile phones via www.untvweb.com or by downloading the UNTV mobile app. Times for the Community Prayer will be as follows: 04:00 am (in Filipino), 12:00 nn (in Filipino), 08:10 pm (in Filipino), 10:00 pm (in English), 12:00 mn (in English). The media network's primary proponent of social good, Bro. Eli Soriano , initiated the service in cooperation with UNTV CEO Daniel Razon . The idea is attuned with the 33rd Anniversary Theme of Ang Dating Daan or The Old Path: Building a Prayerful Nation Through Broadcast Evangelization. Bro. Eli Soriano and Bro. Daniel Razon are also the leaders of the Mem