Skip to main content

Nang Isang Hapon Sa Aking Buhay


Photo source: Kellysthoughtsonthings.com

Nang isang hapon sa aking buhay
Sa pagkahimbing, nagising na tunay
Kaluluwang dati’y sa layaw ay patay
Sa katwira’y bumangon, nagkaro’n ng saysay

Ito’y nagsimula nang isang hapon din
Nang ako’y ayain sa isang panuorin
Upang tignan, usisain, kilatisin
Isang mangangaral na bago sa paningin

Nang ang telebisyon ay sadyang binuksan
Iba’t-ibang mangangaral aming tinunghayan
Sa kaisipang makinig, sila ay subukan
Nguni’t ‘di nagtagal, iba’y dagling nilisan

‘Pagka’t ano ngang buti aming mapapala
Kung sarili’t-sariling turo lang ang pangaral nila
‘Di ba’t madaming tao na ang nagsalita
Aanhin namin kung ‘di Dios ang nagwika

Kaya’t talapihitan ng telebisyon muli naming ipinihit
At sa mangangaral na yao’y nagpasimulang makinig
Dangan nga lamang dahil sa aking pagkagalit
Dumoon sa isang sulok, humiga at pumikit

Sapagka’t siya’y tila naging dahilan ng aming pagtatalo
Ng tungkol sa relihiyon ng aking mahal na tito
At minsan isang hapon, sa kadugo’y nagalit na totoo
Dahil sa pangaral niyang turong Bibiliko

Gayon man sa hapong yaon, aking piniling makinig
Sa salita ng aking ina isinantabi ang aking galit
Sapagka't ‘di makatwiran nga na balika’t ay ikibit
Sa isang estrangherong ni minsa’y hindi nakaalit

Kaya’t nang ako’y waring nahihimbing
Pakinig ay bukas sa kaniyang panuorin
At sa isang iglap, sa isang saglit na taimtim
Nakarinig ng salita na ‘di sa kapwa tao galing

Matapos makarinig ng tapat na sagot
Huwad na himbing tumuloy sa pagtulog
At nang ako’y magising puso’y napahinuhod
Sa karunungang hatid ng salita Niyang mairog

Pamilya’y nabuong muli at oh anong saya
‘Pagka’t sa katwiran ay nagkasama-sama
Sa Bahay ng Dios, na Siyang Iglesia Niya
Ito’y katotohanang mababasa sa Biblia

Yaon nga ang maikling kasaysayan ng aking buhay
Nagsimula sa isang hapon ng pakikinig at pagbubulay
At muli, sa isang hapon ay nakilalang tunay
Ang Dios na lumikha ng lahat ng mga bagay

Labingtatlong taon ang nagdaan na panahon
Nang aking makita mabuting araw na yaon
Sa Iglesia’y nabautismuhan alas kwatro bente siete ng hapon
Kasabay ng dalawang libong kaluluwang sa Pampanga’y nagkatipon

Mula nga noon puso’y natutong sumunod
Sa Dios na tunay, sa ‘king buhay ay patnugot
Nawa’y makapanatili sa aking paglilingkod
Hanggang sa hininga’y tuluyan nang malagot

Nawa hanggang doon pasalamat ay maihandog
Isang masamyong hain, na totoong nakalulugod
Sa Dios na tapat at tunay, sa lahat ng tao’y may pag-irog
Siyang nararapat paglingkuran at ibigin nang lubos

Kaya maging sa hapon, umaga, o katanghalian man
Na tao’y tawagin ng Dios sa Kaniyang kaharian
Nawa ay tumugon sa Dakilang Lumalang
Sa Kaniya ang karangalan, at lahat ng kapurihan!

Comments

Popular posts from this blog

Vandolph Thanks MCGI for Aid to Late Comedy King

Months after his father, Dolphy Quizon, passed away at age 83 due to multiple organ failure, Vandolph still remembers all the people who helped the Philippines’ late Comedy King. So on September 30, the third and last day of the Members Church of God International’s quarterly Thanksgiving, Vandolph dropped by the ADD Convention Center in Pampanga to give thanks to God and the Church. “First of all, thank God, of course,” remarked Vandolph after greeting “Hello and a good evening to all, to the whole world!” Especially in International Thanksgivings when the whole Church offers thanks to God, MCGI uses Internet and satellite facilities to connect remote points across the Philippines and the globe. From left: Jenny Quizon with Vandolph and Dinky Doo talking to Bro. Eli Soriano via live video streaming on September 30, 2012 at the ADD Convention Center, Pampanga. (Photo courtesy of Photoville International) “To all those who prayed and helped, on behalf of my siblings and fami

Ang Dating Daan: 36 Years of Keeping Millennia-Old Conversations of Faith Alive

Subali’t kapag nalagot   hiningang lubhang marupok   ng katawan mong mairog,   ang araw mo’y matatapos   ang iiral ay ang sa Diyos   (But when the very fragile breath   of your beloved body is no more,   your days will end, and God’s will begin.)   At one time or another, we need to talk about God.   Thankfully, it has been one of the echoing themes, advocacies of the program Ang Dating Daan or The Old Path.   For 36 years now, it has served in the most basic , and yet, beamingly, most effective and satisfying way, it can: Answering any question about God—raw, live and founded.   Once asked, expect its hosts Bro. Eli Soriano and Bro. Daniel Razon to respond with verses of the Bible and display them on TV, Youtube and Facebook screens for everyone’s reference and checking. Hence, the show’s tagline: “The Bible Will Answer. Ask Bro. Eli.”   In that same spirit, they give out free copies of the Bible—a practice they have exercised since the early days of MC